O PRAVILĂ DE RUGĂCIUNE CĂTRE MAICA DOMNULUI A SFÂNTULUI DIMITRIE AL ROSTOVULUI

0
195

Un oarecare stareţ dintre Părinţii purtători de Dumnezeu, stând la rugăciune şi fiind în răpire, a auzit glasul Domnului nostru Iisus Hristos, Care grăia cu Preacurata şi Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, Maica Sa, zicându-i: „Maică, spune-Mi: care sunt cele mai mari dureri pe care le-ai răbdat pentru Mine trăind în lume?” Şi a zis Preasfânta: „Fiule şi Dumnezeul meu! Cele mai mari cinci dureri pe care le-am răbdat pentru Tine au fost acestea: prima, când am auzit de la Simeon Prorocul că vei fi omorât; a doua – când căutându-Te în Ierusalim, trei zile nu Te-am văzut; a treia – când am auzit că ai fost prins şi legat de către iudei; a patra – când Te-am văzut răstinit pe Cruce între tâlhari; a cincea – când Te-am văzut pus în mormânt.” Şi a zis Domnul către dânsa: „Îţi spun, Maică: dacă cineva va pomeni zi de zi fiecare durere a ta, rostind totodată rugăciunea Mea, adică Tatăl nostru… şi heretisirea îngerească, adică «Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-te…», pentru cea dintâi durere îi voi da cunoaşterea păcatelor sale şi căinţa pentru ele; pentru a doua îi voi da iertarea tuturor păcatelor; pentru a treia îi voi înapoia virtuţile sale, pe care le-a pierdut prin păcate; pentru a patra îl voi hrăni în ceasul morţii lui cu Trupul şi Sângele Meu cele Dumnezeieşti; pentru a cincea Mă voi arăta lui însumi când va fi să moară şi voi primi sufletul lui în viaţa veşnică. Amin.”       

Insuflat de vedenia acelui stareţ purtător de Dumnezeu, Sfântul Dimitrie al Rostovului a alcătuit următoarea pravilă de rugăciune.

Slavă Ţie, Hristoase Dumnezeul nostru, Care nu m-ai pierdut pe mine, păcătosul, cu fărădelegile mele, ci până acum rabzi păcatele mele! (metanie)                                              Învrednicește-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim noi. Dăruieşte-mi, Doamne, să nu Te mânii pe Tine, Ziditorul meu, nici cu cuvântul, nici cu lucrul, nici cu gândul, ci toate faptele, vorbele şi gândurile mele să fie spre slava preasfânt numelui Tău. (metanie)         Dumnezeule, milostiv fii mie, păcătosului, în toată viaţa mea; la ieşirea mea din această viaţă şi după sfârşitul meu nu mă părăsi. (metanie).

După aceea, căzând la pământ, spune urmă­toarele:

Doamne lisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, primeşte-mă pe mine, cela ce am murit cu sufletul şi cu mintea. Primeşte-mă pe mine, păcătosul, curvarul, spurcatul cu sufletul şi cu trupul. Alungă-l pe neruşinatul diavol şi nu întoarce fața Ta de la mine, nu grăi, Stăpâne: “Nu ştiu cine eşti!”, ci ia aminte glasul rugăciunii mele; mântuieşte-mă ca Cela ce ai mulţime de îndurări şi nu voieşti moartea păcătosului. Nu mă voi lăsa, Ziditorul meu, până când nu mă vei asculta şi nu-mi vei da iertare de toate păcatele mele. Pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Tale, cu mijlocirile cinstitelor cereşti şi netrupeşti puteri, ale sfântului slăvitului meu înger păzitor, ale Proorocului, Înaintemergătorului şi Botezătorului Tău loan, ale de Dumnezeu grăitorilor Apostoli, ale Sfinţilor şi bunilor biruitori Mucenici, ale cuvioşilor şi de Dumnezeu purtătorilor Părinţilor noştri şi ale tuturor sfinţilor Tăi, miluieşte-mă şi mântuieşte-mă pe mine, păcătosul. Amin.

Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, Care pretutindenea ești și toate le plinești, Vistierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi, și ne curățește pe noi de toată întinăciunea, și mântuiește, Bunule, sufletele noastre. Amin.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi (de trei ori, cu semnul crucii şi metanie mică).                                                                               

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfanţului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Carele eşti în ceruri, sfinţească-Se numele Tău, vie Împărăţia Ta, facă-se voia Ta precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi, şi ne iartă nouă greșalele noastre precum şi noi iertăm greşiţilor noştri, şi nu ne duce pe noi în ispită şi ne izbăveşte de cel viclean. Amin. (Dacă este preot, spune: Că a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava în veci. Amin).

Născătoare de Dumnezeu, Fecioară bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Marie, Domnul este cu tine; binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul pântecelui tău, că ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre.

Rugăciunea  întâia

O, Maică Preamilostivă, Fecioară Marie! Eu, păcătosul şi netrebnicul robul tău, pomenind durerea pe care ai răbdat-o când ai auzit de la Simeon Proorocul despre nemilostiva ucidere a Fiului Tău şi Domnului nostru lisus Hristos, aduc ţie această rugăciune şi arhanghelicească heterisire: primește-le în cinstea şi pomenirea durerilor tale şi roagă-L pe Fiul tău, pe Domnul nostru lisus Hristos, să îmi dea cunoaşterea păcatelor mele şi căinţă pentru ele. (metanie)

Tatăl nostru, Carele eşti în ceruri, Sfinţească-se numele Tău, vie Împărăţia Ta, facă-se voia Ta precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă, dă-ne-o nouă astăzi, şi ne iartă nouă greșalele noastre precum şi noi iertăm greşiţilor noastri şi nu ne duce pe noi în ispită şi ne izbăveşte de cel viclean. (Dacă este preot, spune: Că a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava în veci). Amin

 Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Mărie, Domnul este cu tine; binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul pântecelui tău, că ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre.

Rugăciunea a doua

O, de Dumnezeu fericită şi preanevinovată Fecioară Marie, primeşte de la mine, păcătosul şi netrebnicul robul tău, această rugăciune şi arhanghelicească heretisire în cinstea şi spre pomenirea durerii pe care ai răbdat-o când L-ai uitat în Templu pe Fiul Tău, Domnul nostru lisus Hristos şi nu L-ai văzut trei zile; roagă-L şi cere iertarea şi lăsarea tuturor păcatelor mele, ceea ce eşti una binecuvântată. (metanie)

Tatăl nostru, Carele eşti în ceruri, Sfinţească-se numele Tău, vie Împărăţia Ta, facă-se voia Ta precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă, dă-ne-o nouă astăzi, şi ne iartă nouă greșalele noastre precum şi noi iertăm greşiţilor noastri şi nu ne duce pe noi în ispită şi ne izbăveşte de cel viclean. (Dacă este preot, spune: Că a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava în veci). Amin

 Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Mărie, Domnul este cu tine; binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul pântecelui tău, că ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre.

Rugăciunea a treia

O, Maică a Luminii, preabinecuvântată Fecioară de Dumnezeu Născătoare! Primeşte de la mine, ticălosul şi nevrednicul robul tău, această rugăciune şi arhanghelicească heretisire în cinstea şi spre pomenirea durerii care ai răbdat-o când ai auzit că Fiul Tău, Domnul nostru lisus Hristos, a fost prins şi legat. Pe Acesta roagă-l să-mi înapoieze virtuţile pe care le-am pierdut prin păcat, ca să te măresc, Preacurată, în veci. (metanie)

Tatăl nostru, Carele eşti în ceruri, Sfinţească-se numele Tău, vie Împărăţia Ta, facă-se voia Ta precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă, dă-ne-o nouă astăzi, şi ne iartă nouă greșalele noastre precum şi noi iertăm greşiţilor noastri şi nu ne duce pe noi în ispită şi ne izbăveşte de cel viclean. (Dacă este preot, spune: Că a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava în veci). Amin

 Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Mărie, Domnul este cu tine; binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul pântecelui tău, că ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre.

Rugăciunea  a patra

O, Izvor al milostivirii, Fecioară de Dumnezeu Născătoare! Primeşte de la mine ticălosul şi nevrednicul robul tău, această rugăciune şi arhanghelicească heretisire în cinstea şi spre pomenirea durerii pe care ai răbdat-o când L-ai văzut pe Fiul tău, Domnul nostru Iisus Hristos, pe cruce între tâlhari. Pe acesta roagă-L, Stăpână, să îmi dea darul milostivirii Sale în ceasul morții mele şi să mă hrănească cu Trupul şi Sângele Său cele Dumnezeieşti, ca să te slăvesc, Apărătoare, în veci. (metanie)

Tatăl nostru, Carele eşti în ceruri, Sfinţească-se numele Tău, vie Împărăţia Ta, facă-se voia Ta precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă, dă-ne-o nouă astăzi, şi ne iartă nouă greșalele noastre precum şi noi iertăm greşiţilor noastri şi nu ne duce pe noi în ispită şi ne izbăveşte de cel viclean. (Dacă este preot, spune: Că a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava în veci). Amin

 Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Mărie, Domnul este cu tine; binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul pântecelui tău, că ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre.

Rugăciunea a cincea

O, Nădejdea mea, Preacurată Fecioară de Dumnezeu Născătoare! Primeşte de la mine, ticălosul şi nevrednicul robul tău, această rugăciune şi arhanghelicească heretisire în cinstea şi spre pomenirea durerii pe care ai răbdat-o când L-ai văzut pe Fiul tău, Domnul nostru Iisus Hristos, pus în mormânt. Pe Acesta roagă-L, Stăpână, să mi se arate mie în ceasul morţii mele şi să primească sufletul meu în viața veşnică. Amin

O, preamilostivă Fecioară, Doamnă de Dumnezeu Născătoare, turturea iubitoare de fii, a cerului şi al pământului singura stăpânitoare Împărăteasă, ceea ce îi primeşti cu dragoste pe toţi cei ce se roagă ţie, mângâierea celor necăjiţi! Primeşte de la mine, păcătosul şi netrebnicul robul tău, aceasta încincită rugă prin care pomenesc bucuriile tale pământeşti şi cereşti, cu umilinţă strigând către tine unele ca acestea:

Bucuriile pământeşti

Bucură-te, că fără de sămânţă ai zămislit în pântece pe Hristos, Dumnezeul nostru. Bucură-te, ca în pântece L-ai purtat fără de durere. Bucură-te, că ai născut prin minunată iconomie. Bucură-te, că ai primit de la magii-împărați daruri şi închinare. Bucură-te, ca între învăţătorii Templului L-ai aflat pe Fiul tău. Bucură-te, ca Cel născut din tine preaslăvit S-a sculat din morţi. Bucură-te, că L-ai văzut înălţându-se pe Ziditorul tău, la Care însăţi te-ai înălţat cu sufletul şi cu trupul.

Bucuriile cereşti

 Bucură-te pentru fecioria ta, ceea ce eşti mai slăvită fără de asemănare decât îngerii şi decât toţi sfinții. Bucură-te, ca în apropierea Preasfintei Treimi Străluceşti. Bucură-te, Făcătoare noastră de pace. Bucură-te, Stăpânitoare ce porunceşti tuturor puterilor cereşti. Bucură-te, că mai mult decât toţi ai îndrăznire către Fiul şi Dumnezeul tău. Bucură-te, milostivă Maică a tuturor celor ce aleargă la tine. Bucură-te, că veselia ta nu se sfârşeşte în veci!

Şi mie, nevrednicului, după nemincinoasa făgăduinţă a ta, în ziua iesirii mele din trup arată-te milostivă, ca să ajung, călăuzit fiind de tine, în Ierusalimul de Sus, unde cu slava împărăteşti cu Fiul Tău şi Dumnezeul nostru, Căruia se cuvine toată slava, cinstea şi închinăciunea, dimpreună cu Tatăl şi cu Preasfântul Duh în vecii cei nesfârşiţi. Amin.

Din buze întinate, din inimă pângărită, din limba necurată, din suflet spurcat, primeşte,

Doamnă Împărăteasă, aceasta laudă, Bucuria mea. Primeşte-o cum au fost primiţi cei doi obolo ai văduvei şi dăruieşte-mi să îţi aduc dar vrednic de bunătatea ta. O, Stăpâna mea, Preacurată Fecioară, cerească Împărăteasă! După cum voieşti, învaţă-mă ce se cuvine să-ţi grăiesc ţie. Maica lui Dumnezeu, singură scăpare şi mângâiere a păcătoşilor. Bucură-te, Stăpână; că şi eu, robul tău, mult greșit, să strig cu bucurie către tine, Prealaudată Maică a lui Hristos Dumnezeul nostru. Amin.

La preasfântă icoana ta căutând, te văd ca şi cum ai fi de faţă, şi căzând cu credinţă la tine, mă închin ţie ca unei Născătoare de Dumnezeu, te cinstesc şi mă rog ţie cu lacrimi: acoperă-mă cu acoperământul tău, că tu ai dat intrare neamului omenesc în Împărăţia cerurilor. Amin.

Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită şi preanevinovată şi Maica Dumnezeului nostru; ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu – Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat de Născătoare de Dumnezeu te mărim!

Slavă şi mulţumită Domnului pentru toate!

Notă: Fragment preluat din cartea Învăţături şi pravile de rugăciune. Calea împărăteascăautor Sfântul Dimitrie al Rostovului

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here