Pentru mulţimea sfintelor patimi ale Domnului nostru Iisus Hristos, dăm de ştire credincioşilor acestea:

0
5629

      Pentru mulţimea sfintelor patimi ale Domnului nostru Iisus Hristos, dăm de ştire credincioşilor acestea:

      Mai înainte de moartea crucii, Domnul Iisus a slobozit din inimă 1.109 suspine umilite. În toată vremea pătimirii Sale a vărsat din ochi 67.200 de picături de lacrimi, iar picături sângerate din ochi şi din tot trupul 1.180.225 (adică un milion o sută optzeci de mii două sute două zeci şi cinci). De părul capului şi de barbă a fost tras şi târât de 78 de ori. S-a poticnit şi a căzut la pământ începând de la grădina Ghetsimani, unde L-au prins, şi până la Ana arhiereul de 7 ori. Când Îl împingeau până la poticnire I s-au dat 172 de lovituri la picioare şi la fluiere. A fost ridicat de 23 de ori de păr şi de funia cu care era legat la grumaz. Tifle peste obraz, peste gură şi între ochi a primit de 28 de ori. A fost lovit peste grumaz de 25 de ori, peste cap şi peste piept a primit 28 de lovituri. Malh, căruia Mântuitorul i-a vindecat urechea tăiată de Petru în grădina Ghetsimani, înarmându-şi mâna cu o mănuşă de fier, L-a lovit pe Domnul peste gură aşa de puternic, încât s-a auzit lovitura în toată curtea arhiereului. Această lovitură a clătinat dinţii Domnului din gură şi L-a prăbuşit la pământ. Atunci I-a curs mult sânge din gură şi din nas. Degetele acelei înveninate mâini au rămas întipărite pe faţa Domnului Iisus. Osebit de acea palmă de fier, Mântuitorul a fost lovit încă de 102 ori cu palmele peste obraz. A fost izbit de moarte, o dată de stâlp, a fost trântit de 3 ori la pământ. La stâlp a fost bătut cu toiegele de spini flenciuroşi, biciuri noduroase rău înveninate şi cu lanţuri de fier în muchii; a primit 6.666 de lovituri, iar răni deosebite au fost 5.000. Peste acelea toate I se mai adăugau şi altele mai cumplite, încât de multe ori după firea omenească nevoie ar fi urmat să moară după acele preamulte şi grele pătimiri, pe drumul Crucii şi pe Cruce, dacă Dumnezeirea nu întărea omenirea. Osebit de răni, au fost pe Preasfântul Trup al Mântuitorului 1.199 de vânătăi. Pe cap au fost 1.000 de împunsături făcute de cununa de spini cumplit de ghimpoşi, care se punea şi se lua de pe cap de 50 de ori pe rând de către vrăjmaşii Săi. A fost lovit de 40 de ori, cu toată puterea călăilor, cu trestia şi cu toiegele peste cap şi peste cununa de spini. Din acele lovituri au intrat în capul Domnului Iisus ghimpi, unii mai adânc decât alţii. Astfel, 5 ghimpi au intrat în capul Mântuitorului până la creier, din care trei ghimpi au rămas în cap şi după învierea Lui. A fost scuipat în faţă de 100 de ori, a fost tras de 20 de ori de nas, cu batjocură într-o parte şi alta. De urechi a fost scuturat de 30 de ori, a căzut foarte greu de 4 ori sub povara Crucii, pe când Şi-o ducea spre Golgota. A primit 19 lovituri de moarte. Din cauza mulţimii torturilor, dulcele nostru Mântuitor a slăbit adeseori până la istovire completă, din care cauză ostaşii s-au văzut nevoiţi a sili pe Simon Cirineanul să-L ajute a-Şi duce Crucea grea până sus pe Golgota.

Această descoperire a făcut-o îngerul lui Dumnezeu celui între sfinţi părintelui nostru Dimitrie, mitropolitul Rostovului.

Dacă cineva va suferi şi va gândi în fiecare zi la aceste patimi ale lui lisus şi va face rugăciunile Tatăl nostru, Crezul, Psalmul 50 şi va face 12 metanii în cinstea Sfintelor Patimi ale Domnului, sau măcar o metanie pentru fiecare rană, va avea mare folos. Un mare dascăl al Bisericii a scris: „Dacă cugetarea va fi desăvârşită şi din inimă la Patimile lui Iisus se va folosi ca şi cum ar posti un an întreg, mâncând numai pâine şi apă. Sau dacă va citi Psaltirea o dată în fiecare zi, cu aceasta va fi egal”.

Sursa imagine https://doxologia.ro/ceaslov/acatiste/acatistul-sfintelor-mantuitoarelor-patimiri-ale-domnului-nostru-iisus-hristos

Rugăciunea stareţilor de la Optina împotriva pecetluirii cu semnul lui antihrist

            Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, păzeşte-ne de înşelăciunea vicleanului antihrist, a cărui venire se apropie, şi ne izbăveşte de toate uneltirile lui.

            Acoperă-ne pe toţi şi pe toţi dreptmăritorii creştini de mrejele lui cele viclene, în tainica pustie a mântuirii Tale.

            Nu ne lăsa pe noi, Doamne, să ne îngrozim de frica diavolească mai mult decât de frica de Dumnezeu şi să ne depărtăm de Tine şi de Biserica Ta cea sfântă.

            Dă-ne, Doamne, mai bine să pătimim şi să murim pentru Sfânt Numele Tău şi Credinţa cea adevărată, decât să ne lepădăm de Tine şi să primim semnul mârşavului antihrist şi să ne închinăm lui.

            Dă-ne nouă, zi şi noapte, lacrimi să plângem greşealele noastre şi îndură-Te de noi, Doamne, în ziua Înfricoşătoarei Tale Judecăţi. Amin. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here