Rugăciunea Cinstitei Cruci:

0
794

Rugăciunea Cinstitei Cruci:

Să se scoale Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii Lui și să fugă de la fața Lui cei ce-L urăsc pe Dânsul. Să piară cum piere fumul; cum se topește ceara de la fața focului așa să piară dracii de la fața celor ce iu­besc pe Dum­­nezeu și se însemnează cu semnul Sfintei Cruci și zic cu veselie: Bucură-te, prea­cins­tită și de viață făcătoare Cru­ce a Dom­nului, care izgonești dracii cu puterea Celui ce S-a răstignit pe tine, a Dom­nului nostru Iisus Hristos, și S-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită Crucea Sa, spre izgonirea a tot piz­mașul. O, preacinstită și de via­ță fă­că­toare Cruce a Dom­nului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă Fe­cioa­ră, Năs­că­toa­re de Dumnezeu, și cu toți sfinții în veci. Amin.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here