RUGĂCIUNE PENTRU NEAMUL ROMÂNESC

0
1593
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Care ai venit în lume să ne mântuieşti pe toţi, iată, înaintea Ta venim şi Ţie astfel ne rugăm:

Îndură-Te, Doamne, în vremurile acestea grele de neamul nostru românesc şi ajută-l să-şi afle, în sfârşit, calea cea dreaptă.

Coboară Duhul Tău cel Mângâietor peste noi ca să ne curăţească de toate întinăciunile şi să ne întoarcă inimile la blândeţe şi la frica de Tine.

Luminează, Doamne, minţile noastre care, din pricina păcatelor, amărăcinilor şi umilinţelor, nu mai văd şi nu mai disting binele cel bun şi calea cea adevărată.

Încălzeşte-ne, Doamne, inimile care, din pricina răutăţilor noastre şi învrăjbite de diavoli, nu ne mai lasă să fim iertători şi să ne iubim unii pre alţii.

Slobozeşte-ne, Doamne, din jugul minciunii, al urii, al pizmei şi al egoismului.

Învaţă-ne, Doamne, să ne răbdăm unii pe alţii aşa cum Tu ne rabzi pe noi.

Stinge, Doamne, pofta celor puternici şi întunecaţi care, pentru binele lor, îşi vând ţara şi credinţa, asuprindu-şi semenii.

Doamne, rânduieşte neamului nostru ortodox conducători potriviţi cu lucrarea Ta şi după nevoile noastre, ale celor mulţi şi obidiţi.

Tămăduieşte-ne, Doamne, toate rănile, cele ştiute şi cele ascunse adânc în inimile noastre; dă-ne tărie şi curaj să putem schimba înlăuntru şi în afara noastră ceea ce ţine de noi.

Încă ne rugăm, Dumnezeule, Dumnezeul nostru Mare, să odihneşti în locurile cele bune ale Tale sufletele înaintaşilor noştri care muceniceşte, şi-au dat viaţa pentru credinţă, pentru ţară şi pentru dreptate.

Doamne, cu capetele plecate, iată, cu genunchii îndoiţi şi cu inimile frânte ridicăm această mică şi puţină rugăciune către Tine, Bunule, şi astfel Îţi strigăm: Auzi-ne, auzi-ne, Doamne, şi revarsă Mila Ta peste neamul românesc, căci la Tine ni-i nădejdea toată şi ştim că a Ta este cu adevărat şi Împărăţia şi Puterea şi Mărirea. Şi mai ştim că numai Tu vei putea întoarce râurile neamului nostru la matca cea străbună şi bună pentru ca aici, Doamne, să se laude numele Tău în veacul vecilor. Amin!         

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here