CEASURILE PAŞTILOR

0
1594

CEASURILE PAŞTILOR

În  Duminica Paştilor şi în Săptămâna Luminată

           Se ştie că din această Sfântă şi Mare zi a Duminicii Paştilor până la Duminica Tomii, Miezonoptica, Ceasurile, Pavecerniţa, precum şi alte rugăciuni se citesc în acest chip:

          Hristos a înviat din morţi, cu moartea pe moarte călcând, şi celor din morminte viaţǎ dăruindu-le. (de 3 ori)

           Învierea lui Hristos văzând să ne închinăm Sfântului Domnului Iisus, Unuia Celui fără de păcat. Crucii Tale ne închinăm, Hristoase, şi Sfântă Învierea Ta o lăudăm şi o slăvim, că Tu eşti Dumnezeul nostru, afară de Tine pe altul nu ştim, numele Tău numim.Veniţi toţi credincioşii să ne închinăm, Sfintei Învierii lui Hristos; că iată a venit prin Cruce, bucurie la toată lumea. Totdeauna binecuvântând pe Domnul, lăudăm Învierea Lui, că răstignire răbdând pentru noi, cu moartea pe moarte a călcat. (de 3 ori)

          Venind mai înainte de zori cele ce au fost cu Maria şi aflând piatra răsturnată de pe mormânt, auzit-au de la îngeri: Pentru ce căutaţi printre morţi, ca pe un om, pe Cel ce este întru lumina cea pururea fiitoare? Vedeţi giulgiurile cele de îngropare! Alergaţi şi propovăduiţi că S-a sculat Domnul, omorând moartea, că este Fiul lui Dumnezeu, Care mântuieşte neamul omenesc.

          De Te-ai şi pogorât în mormânt, Cel ce eşti fărǎ de moarte, dar puterea iadului ai zdrobit, şi ai înviat ca un biruitor, Hristoase Dumnezeule, zicând femeilor minorosiţe: „Bucuraţi-vă” şi Apostolilor Tăi pace dăruindu-le, Cel ce dai celor căzuţi înviere.

În mormânt cu trupul, în iad cu sufletul ca un Dumnezeu, în rai cu tâlharul şi pe scaun ai fost, Hristoase, cu Tatăl şi cu Duhul, toate umplându-le, Cel ce eşti necuprins.

                             Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh.

          Ca un purtător de viaţă, ca un mai înfrumuseţat decât raiul cu adevărat şi mai luminat decât orice cămară împărătească s-a arătat, Hristoase, mormântul Tău, Izvorul învierii noastre.

                             Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor.  Amin.

          Ceea ce eşti locaş sfinţit dumnezeiesc al Celui Preaînalt, bucură-te, că prin tine s-a dat bucuria, Născătoare de Dumnezeu, celor ce strigă: Binecuvântată eşti tu între femei, Stăpână, ceea ce eşti cu totul fără prihană.

     Doamne miluieşte (de 40 de ori), Slavă…, Şi acum…, Ceea ce eşti mai cinstitǎ decât heruvimii…, Pentru rugăciunile…, Hristos a înviat… (de 3 ori), Slavă…, Şi acum…, Doamne miluieşte (de 3 ori).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here