Filocalia

0
2072

CUPRINS: Volumul I
SFÂNTUL ANTONIE CEL MARE
EVAGRIE PONTICUL • SFÂNTUL IOAN CASIAN
NIL ASCETUL • MARCU ASCETUL
DIADOH AL FOTICEII • ISAIA PUSTNICUL

CUPRINS:Volumul II
MAXIM MĂRTURISITORUL

Cuvânt ascetic, Capete
despre dragoste, Capete teologice, Întrebări, nedumeriri şi
răspunsuri, Tâlcuire la Tatăl nostru.

Volumul III
MAXIM MĂRTURISITORUL

Cuvânt ascetic, Capete
despre dragoste, Capete teologice, Întrebări, nedumeriri şi
răspunsuri, Tâlcuire la Tatăl nostru.

VOLUMUL IV
TALASIE LIBIANUL, ISICHIE SINAITUL, FILOTEI SINAITUL,
IOAN CARPATIUL, AVVA FILIMON, IOAN DAMASCHIN, TEODOR AL EDESEI, TEOGNOST, ILIE
ECDICUL, TEOFAN (DIN V. 7—9), CU ÎNDEMNURI PENTRU SUPRAVEGHEREA GÂNDURILOR ȘI SFATURI DESPRE RUGĂCIUNE.

Volumul V
PETRU DAMASCHIN. Învăţături duhovniceşti
SIMEON METAFRASTUL. Parafrază la Macarie Egipteanul

Volumul VI
SIMEON NOUL TEOLOG Cele 225 de capete teologice şi practice;
Capetele morale; Cuvântările morale întâi şi a cincea.
NICHITA STITHATUL
Cele 300 de capete despre făptuire, despre fire
şi despre cunoştinţă; Vederea raiului.

Volumul VII
SCRIERI DE :
NICHIFOR DIN SINGURĂTATE, TEOLIPT AL FILADELFIEI,
SFÎNTUL GRIGORIE SINAITUL, SFÂNTUL GRIGORIE ΡALAMA

 

Volumul VIII
SCRIER I DE :
CALIST ŞI IGNATIE, CALIST PATRIARHUL, CALIST ANGELICUDE,
CALIST CATAFYGIOTUL ŞI ALŢII ; PRECUM ŞI UN STUDIU AL
TRADUCĂTORULUI DESPRE ISTORIA ISIHASMULUI lN ORTODOXIA
ROMANĂ, CU CÎTEVA TEXTE FILOCALICE ALE UNOR CĂLUGĂRI
ROMÂNI

Volumul IX.

SCARA SFÂNTULUI IOAN SCĂRARUL

ÎNVĂŢĂTURILE LUI AVA DOROTEI

Volumul X

SFÎNTUL ISAAC SIRUL

CUVINTE DESPRE SFINTELE NEVOINŢE

Volumul XI

SFINŢII VARSANUFIE ŞI IOAN

Scrisori duhovniceşti

Volumul XII. CUVIOSUL ISAIA PUSNICUL.

Douăzeci şi nouă de cuvinte.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here